top of page

Vedlikehold av luftpistol

Det er en generell oppfattelse om at luftpistoler ikke trenger noe vedlikehold siden de ikke har krutt som drivladning. Men er luftvåpen vedlikeholdsfrie?


De fleste luftvåpen til konkurranse drives i dag av trykkluft som ikke avgir sot slik som krutt. Og dermed ser en ikke at våpenet blir skittent og tenker som regel ikke på at våpenet trenger vedlikehold. Men det kan være smart å gi ditt luftvåpen pleie regelmessig. For da har du et mer driftssikkert våpen og et våpen som leverer høy presisjon over mange år. Hvor ofte en skal drive vedlikehold er avhengig av hvor mye en skyter og hvordan en oppbevarer våpenet. Jeg vil prøve å gi en anbefaling på hva en bør gjøre jevnlig og hva en bør gjøre oftere om en skyter mye.


Regelmessig vedlikehold.

  • Sikkerhetssjekk av våpenet er noe en bør gjøre jevnlig for å sikre deg selv og de rundt deg. På en luftpistol som drives av trykkluft er det snakk om høyt trykk (200 bar) og den inneholder mye komprimert energi. Sprekker en luftsylinder kan den gi stor skade på mennesker og mulig død om en blir truffet av splinter osv. Derfor er det viktig at en sjekker at luftsylinderen ikke er eldre enn 10 år. Er den eldre enn dette får en ikke skyte i konkurranser med den luftsylinderen. Det er også viktig at en sjekker luftsylinderen for utvendige skader. Er det bulker eller dype riper i sylinderen må den ikke fylles med trykkluft. Det samme gjelder om gjengene på sylinderen er skadet. Er du i tvil ta kontakt med importør eller forhandler som kan produktet.

  • Smøring av bevegelige deler må kun gjøres med olje av høy kvalitet. En må bruke moderate mengder. Bruk av siliconefett ol. er gjerne å foretrekke på steder en normalt ikke har lett tilgang på. Det som kan smøres er en liten dråpe olje eller fett på innfestingen til ladearmen på en luftpistol.

  • Rent og pent. Tørk gjerne av våpenet når det er skittent med en tørr microfiberklut eller en veldig lett fuktet klut. Tørk av også kondens og fukt slik at våpenets deler ikke ruster eller korroderer. Metalldeler som utvendig løp, kan en gjerne tørke over med en fille som er lett oljet for å da få på en tynn og usynlig hinne med en tynn olje om en er redd for at det skal ruste om en oppbevarer våpenet i fuktig miljø.

Vedlikehold av løp.

  • Løpet bør også vedlikeholdes. Hvor ofte vil variere med type løp, hvor ofte, hvor mye en skyter. Skyter en bare noen få skudd på hytta og noen ganger i året, kan det anbefales at en skyter gjennom en pussepropp i filt innsatt med 2 dråper olje for å få en beskyttende oljefilm i løpet så det ikke oppstår rust. Skyter en flere ganger i uken og en del tusen skudd i året bør en også pusse løpet for bly. Selv om en har lavere hastigheter og ikke de samme høye temperaturene som blykuler drevet med krutt, så vil de myke blykulene til luftvåpen legge igjen avleiringer i løpet.

Dette varierer med hvilken type løp en har, og kuleprodusenten sin blylegering. Men etter ca. 1.000 skudd bør en skyte 3 - 5 pusseptopper av filt gjennom løpet. En bruker ikke olje. Skyt så en serie på 20 skudd før du deltar på konkurranse for å "smøre" løpet med bly igjen. Standard løp med tradisjonelle bommer, har normalt mer blyrester som bygger seg opp i forhold til poligoniske løp med mer "runde" bommer. Årlig eller etter ca. 10.000 skudd bør en gjerne pusse løpet mer nøye for å fjerne bly. Her må en også se behovet i forhold til type løp, kuler en benytter osv. Og gjerne se i løpet om det er blyrester. Er det blyrester så kan en fjerne disse. Her er det forskjellige metoder, men jeg bruker en metode som fungerer enkelt og gjør jobben relativt raskt. Det innebærer at en har litt kunnskap om våpen og mekanikk, men er overkommelig for de fleste. Fjerning av bly i løp til luftpistol. Skal en fjerne bly så er det en fordel å demontere løpet. På de fleste luftpistoler så gjøres dette ved å løsne to skruer som låser løpet til rammen. Disse sitter i Morini sitt tilfelle på toppen av våpenet. Når disse er løsnet kan en ta ut løpet fra rammen. Har en karbonrør på løpet må denne tas av. Det samme med kompensatoren. Skru gjerne av kompensatoren først. Den er festet med en eller to skruer. Så kan en tre av karbonrøret som er utenpå selve løpet. En skal nå kun ha selve løpet i en løs del. Nå trenger en kjemikaljer som er laget for å løsne opp bly i våpenløp. Her finnes en rekke produsenter. Jeg foretrekker sprayflasker som danner skum, da det blir mindre søl enn med rene flytende produkter. Det som er viktig er at en følger produsentens anbefalinger. De fleste har en virketid på 5 til 15 minutter. Jeg vil ikke anbefale lenger visketid, men heller ta det i to omganger om produktet sier det må ha kontakttid på mer enn 15 minutter. Produkter som inneholder ammoniakk anbeflaer jeg ikke, da de kan skade blåneringen på løpet. Når produktet har fått virke så bruker jeg rett og slett Q-Tip som passer perfekt i 4,5 mm løp. Jeg setter da inn en Q-Tip i løpet i samme retning som kulen skytes. Så når jeg har tredd den helt inn så fortsetter jeg å skyve den helt gjennom ved å bruke sikkerhetssnoren jeg har. Den er laget av plast og klarer å skyve gjennom en Q-Tip. Jeg skyver som regel gjennom 3 Q-Tip og ser da på den siste at den da er ren. Løpet bør da være rent og fritt for blyrester. Da er det bare å montere på kompensator, karbonbeskyttelse til løpet og løpet. Husk at en ikke må stramme for mye på skruene som holder på plass kompensator og løp. Funksjon og ammunisjontest. Når en har et helt rent løp så skyter en så gjennom ca. 50 skudd for å "smøre" løpet med bly igjen. Etterpå anbefaler jeg at en foretar en ny test med forskjellige kuler for å finne de som gir best presisjon i ditt løp. Du vil normalt finne at våpenet har jevnere presisjon etter å ha rengjort løpet for blyavleiringer. En kan også eventuelt "justere presisjonen" ved å justere utgangshastigheten på våpenet ved å justere trykket opp eller ned. (Ikke trykket på luftsylinderen, men trykket som avgis bak kulen.) Dette blir litt som på samme måte som en tilpasser kruttmengde til våpen der en lader ammunisjonen selv. På Morini er "normal" utgangshastighet 140 - 160 m/s. Har en elektroniske skiver som måler hastigheten, så husk av utgangshastigheten gjerne er 20 - 30 m/s raskere enn hva som måles av den elektoniske skiven på 10 meter. Men justeringer gjøres litt og litt for å tilpasse den til dine foretrukne luftkuler. Det er en egen artikkel om ammunisjontesting til luftvåpen her: https://millimeterkampen.blogspot.co m/2019/11/test-av-kuler-til-luftvapen.html VIKTIG En skal normalt ikke smøre pakninger på et luftvåpen om ikke produsenten sier noe annet. Er pakningene harde eller sprø så er det bedre å bytte disse ut med nye originale. En skal IKKE smøre gjenger på luftsylinder med olje eller fett. Demonterer en våpenet med mekanisme, må en IKKE smøre avtrekksdeler, da disse er laget for å bevege seg sammen uten smøring . Fungerer våpent som det skal skal en IKKE demontere avtrekk og andre deler uten en har inngående kunnskap om dette. Sannsynligheten for at en ødelegger eller gjør ting verre er stor. Altfor mange hobby børsemakere har ødelagt våpen som fungerer 100%.


314 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page