top of page

Regelverk luftsylindere luftvåpen ISSF / NSF

Det er litt usikkerhet når det gjelder regelverket rundt luftsylindere til luftvåpen. Dagens ISSF regelverk som også er gyldig i Norge, setter krav til luftsylinderen til luftvåpen. Her skal vi prøve å forklare dette litt nærmere.


En luftsylinder til et luftvåpen inneholder store mengder energi. Her er luften komprimert til mellom 200 og 300 bar alt etter type våpen osv. Det vanligste for luftpistoler og luftrifler er 200 bar. Det vil si at det er 200 ganger større trykk inne i luftsylinderen enn utenfor ved havnivå. Dette tilsvarer energien til en liten håndgranat. Siden luftsylinderen er laget av metall, som oftest aluminium, eller stål, vil en eksplosjon av en luftsylinder kunne utgjøre stor skade om den sprekker. Derfor er det viktig å sjekke at luftsylinderen er i god stand. Som skytter er en selv ansvarlig for at den er i god stand. Skadepotensialet på deg og ikke minst andre er stort.


Hvordan sjekke at luftsylinderen er i god stand? Dette kan være vanskelig for en skytter uten kompetanse på pressluftbeholdere å vurdere selv. Men en bør iallefall sørge for at en ikke fyller mere trykk på luftsylinderen enn det som er oppgitt på luftsylinderen av produsenten. For eks. må en ikke bruke en dykkerflaske eller luftfylleanlegg med 300 bars trykk for å fylle en 200 bars luftsylinder. En m¨benytte maks det trykket som står merket på luftsylinderen. Luftsylinderen er ikke konstruert for å holde på så stort trykk. Og da kan sylindervegger, ventiler og pakninger få permenent skade som en ikke kan se med det blotte øyet. Og sylinderen kan sprekke selv med 200 bar eller lavere trykk senere om den har vært overbelastet med for eks. 300 bar trykk. Og det er nok med en gang for at sylinderveggen kan få skade.


Det neste en kan gjøre som skytter er å se at luftsylinderen ikke har utvendige skader. Det vil si at en kan se etter bulker eller andre mekaniske skader utvendig på sylinderveggen. Er det det synlige mekaniske utvendige skader skal luftsylinderen ikke benyttes. En kan også se at gjengene er i god stand og at de ikke har skader. Er gjengene skadet eller slitt, så kan sylinderen løsne fra våpenet eller under fylling med store konsekvenser om den flyver avgårde. Er det det synlige mekaniske skader på gjengene skal luftsylinderen ikke benyttes. Holdbarhetsdato på luftsylinder til luftvåpen?

Det finnes krav til pressluftsylindere. For eks. skal dykkerflasker trykktestes minst hvert 5 år om de ikke benyttes under vann. Benyttes de til dykking under vann er kravet trykktesting hver 2. år. (eblinken.no tar forbehold om feil, og endringer eller oppdateringer i regelverket, da vi ikke innehar ekspertise på dette) Når det gjelder luftsylindere til luftvåpen så setter produsenten på produksjonsdato. I Morini sitt tilfelle settes det også på merking med maks levetid på 10 år fra produksjonsdato. "10 year max" Det vil si at etter 10 år skal ikke luftsylinderen under noen omstendighet benyttes lengre!

Kan en luftsylinder som er gått ut på dato benyttes under trening?

Nei, en kan ikke gjøre dette. Her må en følge produsentens merking for utløpsdato. Det er dessverre ikke slik at en luftsylinder blir mindre farlig om den kun brukes på trening. Og den blir ikke mere farlig på konkurranser. Dessverre er det mange som tolker det slik at det er lov å benytte en luftsylinder som er gått ut på dato på trening. Men at en må ha en luftsylinder som er innenfor utløpsdato på konkurranse. velger en å benytte seg av en luftsylinder som er gått ut på dato på trening, så utsetter man også andre for fare. En påtar seg da et stort ansvar, og spesielt om noen skulle bli skadet eller drept av en luftsylinder som sprekker eller eksploderer ol. Her bør gjerne klubbene ta mere ansvar og ha dette med i baneinstruksen slik som NSF sin teknisk komitè anbefaler i sitt innlegg om dette i Skytternytt oktober 2019. https://issuu.com/skyting/docs/skytternytt_3_2019


Hva så med ISSF sitt regelverk?

Det sier i 6.2.4.2 «Det er skytterens ansvar at luft eller CO2 sylindere er innenfor holdbarhetsdatoen. Det kan kontrolleres av utstyrskontrollen.»


Hva med eldre våpen med fast luftsylinder?

Morini sine eldre CM162EI modeller hadde en fast luftsylinder som ikke kunne skrus av for fylling av tykkluft. Disse er ikke tillatt å bruke lenger da de er minst 20 år gamle. Men de kan bygges om slik at de får en utskiftbar luftsylinder. En har da et komplett sett som gjør at en da bytter regulator og får ny utbyttbar luftsylinder. Dette kan utføres av oss hos eblinken.no og en kan da også få service på resten av våpenet samtidig. Dermed kan en fortsette å benytte eldre Morini luftpistoler i mange år fremover, med trygg lovlig luftsylinder. https://www.eblinken.no/product-page/morini-ombyggings-sett-l%C3%B8s-luftsylinder


Når det gjelde Morini så merkes de med produksjonsmåned og år på luftsylinderen. 2023/G betyr at den er produsert i 2023 og G betyr Juli måned. A = Januar, B = Februar osv.

Utløpsdato luftsylinder Morini luftpistol

Det kan også finnes andre forskrifter og regler nasjonalt. Disse kan også endres, og det er den enkelte bruker og innehaver av trykkluftsylinder å innrette seg etter disse. Men hovedreglene er at en skal følge produsentens anvisninger. Så er din luftsylinder mer enn 10 år, så skal den ikke fylles med trykkluft og benyttes lenger!

Skal en reise på fly, så må en også huske å tømme luftsylinderen for tykk. Her er det også egne regelverk en må forholde seg til.255 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page